ที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษา

ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
พื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางน้ำจืด ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน และตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

Scroll to Top