bannerslide

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

       ขอเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน...

อ่านต่อ...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

         สนข.เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร...

อ่านต่อ...
ขอเปิดเผยเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเปิดเผยเอกสารรายละเอียดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น...

อ่านต่อ...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น...

อ่านต่อ...
กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ครั้งที่ 2

กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน...

อ่านต่อ...
กิจกรรม Preparation Process เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน...

อ่านต่อ...
Scroll to Top